Vedlagt ligger informasjon om lørdagens og søndagens renn, samt informasjon om smitteverntiltak.