Dette av hensyn til smitteverntiltak vi ikke var nok klar over i starten av påmeldingsperioden. Vi kan bare ønske velkommen tilbake i 2023 – forhåpentlig til et “normalt” OBOS Oslo Skifestival.

Vi må også innføre antallsbegrensninger i alle øvrige klasser. Antall påmeldte vil avgjøre antallet. Informasjon vil postes på osloskifestival.no, men også i e-post til de som eventuelt må avmeldes (til påmelder).

Østlandsmesterskapet for jr søndag 16. Januar

Det vil høyst sannsynlig bli antallsbegrensninger i deltagerantallet i hver klasse. Antall påmeldte vil avgjøre. Følg med på osloskifestival.no for oppdatert informasjon. Vi vil tilstrebe at påmeldte deltagere som  ikke får delta vil få informasjon på e-post (til påmelder) i tillegg til automatisk melding gjennom Minidrett.