HSIL skal aktivt søke tilskudd og støtte der hvor dette er mulig. Følgende faste steder skal søkes:

  • Se søknadshjulet i menyen for søknadsmuligheter og frister.
  • Hovedstyre skal godkjenne og prioritere søknader om kultur og frivillighetsmidler i Bydel Stovner.

For utøvere:

Generelt:

HSIL kan dekke påmelding for deltakelse på klubb-/krets-/landsnivå gjennom gruppene.

Gruppene kan dekke utgifter ved krets- og landslagssamlinger for utøvere som er relatert og godkjent av trener/lagleder.

Gruppene kan betale dokumenterte utgifter til nødvendig leder/trener i samband med samlinger/konkurranser med overnatting.

Lisens:

Utøvere dekker egen forsikringslisens der dette er påkrevd.

Utstyr/bekledning:

Utøvere har rabatter på utstyr/bekledning i forbindelse med klubben sin avtale med leverandør av slikt utstyr. Disse leverandørene bør/skal brukes av både utøvere og trenere/ledere.

HSIL skal ikke subsidiere innkjøp av utstyr utenom de rabatter som oppnås.

Videresalg av utstyr/bekledning/produkter kan være en inntektskilde for HSIL.

Individuelle ordninger:

Det åpnes for personlige sponsorer for lag og for utøvere over 14 år med følgende restriksjoner:

  • Alle avtaler skal være i henhold til NIF’s lover om utøveres rett til å inngå individuelle avtaler,
  • Alle avtaler skal på forhånd godkjennes av HSIL.
  • Det kan ikke inngås avtaler med konkurrerende samarbeidspartnere av HSIL.
  • Reklameregelverket innenfor den enkelte idrett må overholdes.